Links

Bøgerne til højre er links til de originale pdf

Målerbrev

Andre links:

Signalflag
RegelspilLink til et spændende regelspil


Vedtægter

Vedtægter og Klasseregler i et smalt PDF format til din smartPhone. >>


Email

Formand - Kasserer - Webmaster

 

Klik på kortet og se kort for TS aftensejlads Regler kan ses ved at klikke på de enkelte bøjer. Signalflag ved startbroen angiver sejlrækkefølgen. Hvis I anvender GPS som Navionics er koordinaterne i MiniDec:

1 Valborgs kasse 55° 1. 75 N - 10° 41. 80 Ø

2 Thurø Revbøje 56° 1.262N - 10° 44.066Ø

3 Stenodden Revbøje 56° 0.033N - 10° 42.069Ø

4 Dyrehave 55° 00.70 N -10° 40.00 Ø

1 Signalflag Valborgs Kasse

2 Signalflag Thurø Revbøje

3 Signalflag Stenodden

4 Signalflag Dyrehave