Ø-modellen

Udnyttelse

Øen er i dag helt udnyttet til By Landbrug Landbrugsskov.

Det er kun få områder der henligger naturligt eller u-udnyttet. Planlægning skal sikre den ligevægtstilstand der ønskes mellem menneske og natur, så udnyttelsen er bæredygtig.

Ø-modellen

Der er opbygget en model der viser øen i 3D. Modellen udvikles til at vise forskellige sammenhænge, og skal understøtte den dokumentation der pågår sammen med Thurø Kortene.

De enkelte elementer i modellen kan aktiveres og vise:

Bygnings vækst

Bygnings typer

Begrønnings udvikling

Andet


Bergmannsvej - byens hovedgade

Model udsnit omkring kirken

Skolen en kompliceret bygningsform

Bymosen eller Midtmosen

Forsamling Mulighed for forsamlings og aktivitetsplads i en kulturpark. Ved en bevarelse af skoven og græsarealerne og en mindre udvikling af stier og skovpladser kan man midt på central sti systemet etablere en grøn oase.

Skolen som vidensplatform for borgere i alle aldre. En langtids udviklingsplan, hvor by og institution integeres bedre både i udnyttelse og funktion, men også i bygningsudformning, så et mere harmonisk townscape, der fremmer og understreger øens bygningskultur udvikles.

Byens hovedgader bør i princippet udformes som gågader men må køre på. Det kan blive grønne alle'er med nicher hvor man har lyst til at opholde sig

Sport og motion Mulighed for forsamlings og aktivitetsplads. Ved en bevarelse af skoven og græsarealerne og en mindre udvikling af stier og skovpladser kan man midt på central sti systemet etablere en grøn oase.

Grasten Landsbyen ved verdens ende. I fremtiden forbundet med sti og færge til Blåby.

Øgavl Ferie på kanten

Smørmosen Mellem skov og hav

Valborgs kasse En moderne forbyggelse hvor man bor super tæt