(placeholder)

Store Brønd - Oplevelsescenter - Viden om vand

arkitekt mogens riis laubjerg

Store Brønd er den største drikkevandsboring i Danmark. Den ligger i Odense og er idag taget ud af indvinding nettet. Den er foreløbigt vedligeholdt, så et oplevelsescenter eventuelt kan etableres i fremtiden. Viden om vand. Etableret på 300 lbm gallerivæg som i et omvendt Gugenheim. Et museum hvorm man bogstaveligt arbejder sig ned i emnet - og op igen.