Mens vi laver Udviklingsplan vil beskrive emnerne nærrmere, så det kan være en god ide at se på hjemmesiden og kortene en gang i mellem da de vil blive fornyet i processen.

Øens består af: By Landbrug Landbrugsskov Strand og så er der lige havet i flere forskellige variationer.

Byen har enkelte grønne områder som Frugthaven og Midtmosen.

Hav

Der er meget forskel på områderne

Skårup Sund mod nord

Svendborg Sund vest

Lunkebugten  syd

Langelands Bælt  øst

Thurøbund en bugt

3 meget beskyttede hvoraf 2 strømfyldte områder. 2 åbne havområder som er mere vindpåvirkede.

Der er dykker oplevelser i havet både naturlige men også historiske. Flere vrag findes der. Blant dem 4 MTB motortorpedo både fra WWII. Se kort og MTB1 rummer beskrivelsen.

Havet har natur udviklings potentialer som: Stenrev, Fiskeudsætning, Faunaudvikling og oplevelse.

Strand

Der er strand hele vejen rundt men ikke alle områder er lige tilgængelige og nogle borgere har mere eksklusiv adgang en andre. Der er meget forskel på områderne men alle frit tilgængelige er naturskønne og ofte spejler bøgen sin top i havblik. Revet er et særligt område med strandeng og græssende kvæg. Engen kan være med vandhuller eller i hårdt vejr fra nord fyldt med saltvand. Østkysten er hårdt eroderet hvor høfter kunne sikre den. Nordkysten ligger i et sund med gennemstrømning og lavt vand, meget sandbund. Alle vegne er udsigten fænomenal da man som kunstmaler har forgrund mellem grund og baggrund tæt på. Det give gode billeder på nethinden. Vestkysten mod Svendborg Sund er helt utilgængelig på nær ved Grasten Færgebro. Thurøbund har få strandmuligheder på den sydvendte strand og på den nordvendte strand er der adgang langs Grasten Skov.

Skov

Skovene er ejet af Thurø Skove med adgang på stier og veje i henhold til reglerne. Efter beskrivelsen af skovtyper er skovene hverken Urskov eller Naturskov men Landbrugsskov. Man kunne undersøge om det er muligt at erhverve braklagte arealer til skovdyrkning sammen med Statsskovene. Det kunne være et lokalt bidrag til klima og biodiversitets planlægning.

Skovene kan jo med fornøjelse også bruges som studieobjekt, da det aldrig er for sent at lære noget om træer.

By natur

Da halvdelen af landets natur ligger i private haver kan enhver borger deltage i at forbedre natur og bidrage til bedre klima og biodiversitet. Haverne er kultiveret natur.

Den begrønnede by kan man altid studere på den gamle fotos på kortet Historie. Vi vil prøve at samle suplerende fotos af gode eksempler på hvor meget forskel, den begrønnede by gør.

De få grønne arealer der i dag er i Thurø By bør bevares som byens oaser.

Frugthaven

Er den historiske sidste rest af de meget store frugt plantager og her kan man endnu se frugttræerne. Der er også et meget flot bælte af høje træer der opdeler de græsgrønne sportsbaner - en flot baggrund. Haven ligger også på byens centrale sti som er dagpleje mødrenes karavane sti til børnehaven på Gambøtvej.

Natur


Midtmosen

Kaldes også bymosen. Der er ikke vand tilbage med mindre man bevæger sig ind i krattet mod vest, hvor der er lidt tilbage. Området bør udvikles til en lille park som kan bruges til forsamling. Den kunne bruges til akustisk musik, Haloween, Marked og lignende.

Ved at bevare træerne og lave små rydninger med stiforbindelser kunne skovdelen blive til et eksotisk sted med sejloverdækkede pladser og mindre bålsteder. Når festen er forbi tages sejlene ned og skoven er sig selv igen.

Græsarealerne bør planeres og nysåes så de i det daglige kan bruges til græs hokey eller badminton. En Kyllingemoder kunne måske opstå med tiden i bedste dansk tradition.

Fra midtmosen går stien mod vest over i sports området. I øst er der forbindelse til Bergmanshus - Øbryg og Bager. Midtpå til Stenten og skolen. I øst til Børnehaven, Gambøtvej - Sejlklubben - Søndervej hvor Øen-rundt til Grasten-stien kunne starte.

Natur inventar

Vi udsætter inventar rundt omkrin og har udviklet en Thurøbvænk som bliver produceret i en prototype som kan afprøves inden der laves flere.

Citizen Science

Sammen med forskellige borger grupper vil vi forsøge med natur registrering for at give borgere en mere detaljeret indsigt i hvad vi har at byde på . Det første projekt bliver sammen med Knasten.

mogens riis laubjerg 28 11 29 12 mrlaubjerg@icloud.com