Kort


Kortene

Hvordan bruger man dem


Thurø idag

Øen lige nu for borgeren og den besøgende


Thurø historie

Bygninger værfter og skibe


Thurø sejlruter

Øens historiske kontakt med omverden.

Hvor sejlede de hen, med hvad, og hvsd skete der undervejs


Thurø planlægning

De fremtidige udviklingsmuligheder.Et ide katalog til diskussion


Indhold

Emner


Citizen Science

Borger interessegrupper undersøger øen på forskellig måde


Forsyning

Kortlægning af eksisterende forsyning og planlægning af fremtidig forsyning


Fællesskaber

Foreninger for Sport Veje Grunde Skove Broer


Historie

Kronologisk tidsoversigt

Lokalhistorisk Arkiv

Kirken

Forfatterne

Bernhard Hansen

Johannes Johansen

Johannes Jørgensen

Karen Michaelis

Tom Kristensen

Sange, musik dans

Skibshistorien

Skibsmalerne

Reuben Chapell


Infrastruktur

Veje Stier Færge BusserSkibsmalerne

Historie om hvem malerne var og hvor skibene blev malet


Thurø bænken

Vores egen bænk produceret lokalt


Ø-Modellen

En 3D model af øen der giver mulighed for avanceret præsentation af emner i fremtiden.


Pas på Thurø

En Facebook Gruppe


Kommunal plan


Ufordringer

I samarbejdet med kommunen er vi blevet udfordret på manglende information


Offentlige arealer

Vi har forberedt os på at kunne redegøre for status på kommunens offentlige arelaer på øen til borgermødet 190423 men har ikke fået mange svar.


Indholdet af dette site er et borgerinitiativ - altså ikke resultatet af en LRT beslutning