Vedrører

Veje Stier Transport Færge

Mange mennesker og smalle veje kræver særlige løsninger.

Stier

Stinettet kan undersæges på kortet Thurø idag. Her er alle  ikke kortlagte stier medtaget så man kan udforske de mange muligheder. Hvis man bruger stierne er man i sikkerhed og har en helt anden oplevelse af øen. Udbygning af de hvide hovedstier, kan være en ny gul sti  fra den ene ende af øen til den anden, ved anlæggelse af sti langs Søndervej - Flagbakken - Grastenvej.

Infrastruktur

Færgebro ved Blåby

Anlægges der en ny færgebro ved Blåby kan vandre oplevelse få nye dimensioner.

Rundkørsler

Øens smalle veje egner sig bedst til mini rundkørsler som anvendes overalt i Europa. Der findes en enkelt i Svendborg ved ASK - krydset:

AP Møllers Vej - Sankt Jørgensvej - Kogtvejvej.

Man kan se placeringsmuligheder på kortet Plan

Fordelen ved denne type rundkørsel er at et større køretøj kan krydse hen over midten. Vi har Busser, Lastvogne og Mejetærsker der har brug for dette.

Det er også en billig løsning 100-500.000 i henhold til EU.

Diameter 12-28m

.

Man kan kombinere forskellige retninger. Der bliver mere plads men også omveje.


Ensretning

Kan også forenkle trafikken. Der kan så blive plads til en fuldt optrukken gang og cykelsti, vej beplantning og bænke.

mogens riis laubjerg 28 11 29 12 mrlaubjerg@icloud.com