Motor

Megin for motor

Motoren er en Minn Kota

Trolling EL motor Raptide

Se no S324MK02393

Model 1363855 RT55/V/T-36"

12V DC 50A

Produceret 2018 i Mexico for

Johnson Outdoors Marine Electronics

121 Power Drive Mankato

KN 56001 US

Motorbeslaget

Er specielt bygget. Under sejl er det placeret på fortoften. Når motoren anvendes monteres beslaget på styrbord side gennem 2 foringsrør på tværs af essingen.

Batteri

Batteriet er anbragt under mastetoften i stænktæt beholder. Der kan være 2 batterier under toften, så der er en reserve. Om det er nødvendigt testes. EL ledninger er ført under mastetoften og bag indvendig styrbord fenderliste, så den ikke er synlig.

Sejle for motor

Motoren kan kan fastholdes i forskellige højder i forhold til vanddybden. Vinklen kan også reguleres.

Når både ror og motor sidder på båden vil de 2 påvirke hinanden. Man kan evt tage rorpinden af og lade roret svinge frit så det kun er motoren der ændre bådens retning. Alternativt kan motor retning være låst og roret med rorpind bestemmer retningen