Gruppen består af

Anne Dorthe Jebjerg

Flemming Fugl

Lynge Nielsen

Mikael Jensen

Mogens Riis Laubjerg

Gruppen prøver at samle op på alle løsninger. Energimæssigt: Forløbig mest på de løsninger, der ikke kræver centrale net. Generelle løsninger vil starte med besparelser på forbruget.

Områder

Øens forsyning består af flere dele:

Energi

Vand

Spildevand

Telefoni og internet


Sikring


Energi

Priserne på energi og miljø påvirkning påvirker vores planlægning i øjeblikket. Den kommunale planlægning satser på de store forsyningsselskaber så i første omgang er vi overladt til egne decentrale løsninger.


Hvis vi vil have fælles løsninger skal vi planlægge dem selv, eller vente lang tid på fælles netløsninger med geotermiske lodrette boringer. Der er 2 geotermiske boringer på øen som man kan hente erfa tal fra.

Vand

Øen har haft flere vandværker men vandresourcen der ligger i undergrunden kan ikke levere den mængde der er brug for og der er også fare for at trække salt ind i drikkevandet ved for stor pumpning.

I dag leveres vandet fra Skovværket på fynsiden og dets vidt forgrenede boringsnet.

Sikring

Drikkevand

Ved en EL afbrydelse er vi afhængige af det dieseldrevne nødstømsanlæg på vandværket.

Ved en atomar katastrofe vil drikkevandet komme direkte og ufiltreret fra vandværket, hvor vandet ikke har været i kontakt med luftens indhold af radioaktivitet.

Spildevand

Vi undersøger om spildevandssystemet pumpebrønde er nødstrømsforsynet.

Sikringsrum

Vi har forespurgt kommunen ved møde og skrivelse, men har ikke fået noget svar. Vi antager at sikringsrum ligger under skolen og prøver at fremstille en tegning.

Telefoni og internet

Kan være ramt så kun radiobåret kommunikation er til stede.

Mad og drikke

Vi vil opsamle information fra nabolandene da Danmark synes at mangle plan for området.

Energiløsninger

Thurinerne har allerede indrettet sig på mange måder og vi vil prøve at opsamle erfaringer fra brugerne.

EL

Gas

Hav

Jord

Olie

Sol

Vind

Vandløsninger

Opsamling af regnvand til havevandingForsyning